GermPublicatiesGemeente Nijmegen:
- Onder een deken van zand (Archeologisch onderzoek op de Meshallen en de Kraanvogel te wijchen).
E.N.A. Heirbaut, J. Hendriks, I. Hermsen.
[Archeologische berichten Wijchen - Rapport 10].
Januari 2010, blz 138-150 (46 tekeningen vuursteen).

RAAP-Oost, Zutphen:
- Smeden voor de stad (Een opgraving van een Ijzertijdgrafveld en een middeleeuwse nederzetting in het Lookkwartier te Doetinchem).
E.C. Pronk.
[Rapport 2085].
Juni 2010, blz 147-151 (3 tekeningen vuursteen, 1 tekening wetsteen).

Gemeente Nijmegen:
- Een archeologische begeleiding van de rioleringswerken in de Nieuweweg te Nijmegen.
E.N.A. Heirbaut.
[Archeologische berichten Nijmegen - Rapport 69].
Augustus 2010, blz 15 (10 tekeningen prehistorisch aardewerk).

RCE, Amersfoort:
- Onderzoek langs de Maas bij Afferden (Gemeente Bergen) in 2008.
T. de Groot, A. Müller.
[Rapportage archeologische monumentenzorg 183].
December 2010, blz 51 (1 tekening potbeker).